Σπερματέγχυση

Η ενδομήτριος σπερματέγχυση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια από τις δημοφιλέστερες τεχνικές αντιμετώπισης της υπογονιμότητας, λόγω του ότι είναι μια απλή τεχνική, έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με τις άλλες μεθόδους και είναι μια σχετικά απλή  μέθοδος.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι πολύ καλά, αρκεί το ζευγάρι να πληροί τις παρακάτω προυποθέσεις:

  • Να υπάρχει ένας πολύ καλός αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων
  • Η γυναίκα να είναι κάτω των 40 ετών, με ένα φυσιολογικό ενδομήτριο και ένα φυσιολογικό ορμονικό προφίλ
  • Τουλάχιστον μία από τις δύο σάλπιγγες να είναι λειτουργική και διαπερατή

Σε πολλές περιπτώσεις όμως, όπου ο αριθμός των κινητών σπερματοζωαρίων είναι ελάχιστος ή καμία από τις  σάλπιγγες δεν είναι διαπερατή η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η καλύτερη μέθοδος.

Η σπερματέγχυση μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικό κύκλο, ή με ωοθηκική διέγερση κατά την οποία παράγονται περισσότερα ωoκύτταρα. Ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η σπερματέγχυση είναι πολύ σημαντικός, καθώς θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ωοθυλακιορρηξία. Ο γυναικολόγος είναι ο ιατρός που θα φροντίσει και θα αποφασίσει για αυτή τη χρονική στιγμή.

Επεξεργασία σπέρματος

Στο εργαστήριο αναλαμβάνουμε την επεξεργασία του σπέρματος κατά την οποία επιτυγχάνεται η αφαίρεση του σπερματικού πλάσματος (το υγρό τμήμα του σπέρματος) το οποίο περιέχει προσταγλαδίνες, αντιγόνα, νεκρά και ακίνητα κύτταρα, λευκοκύτταρα και ανώριμα σπερματοκύτταρα. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με τη φυγοκέντρηση του σπέρματος σε διαλύματα διαβαθμισμένης συγκέντρωσης κατά την οποία απομονώνονται τα καλύτερης ποιότητας σπερματοζωάρια. Στη συνέχεια αυτά ξεπλένονται και μεταφέρονται σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό. Έπειτα, ο γυναικολόγος με τη βοήθεια ενός ευλύγιστου καθετήρα θα εγχύσει το επεξεργασμένο δείγμα στη μητρική κοιλότητα διαμέσου του τραχήλου.

Κύλιση προς τα επάνω