Οξειδωτικό στρες

Υπό φυσιολογικές συνθήκες στον οργανισμό μας παράγονται μικρές ποσότητες ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) οι οποίες βρίσκονται σε ισορροπία με τους διαθέσιμους αμυντικούς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς στο κύτταρο.

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου σε φυσιολογικά επίπεδα συνιστούν σημαντικό παράγοντα για:

  • Την ωρίμανση των σπερματοζωαρίων στην επιδιδυμίδα
  • Τη φυσιολογική συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων
  • Την υπερενεργοποίηση και ενδυνάμωση των σπερματοζωαρίων
  • Τη σύζευξη του σπερματοζωαρίου με το ωάριο.

Όταν όμως τα επίπεδα των ROS  αυξηθούν πολύ η παραπάνω ισορροπία διαταράσσεται και έχουμε το φαινόμενο του οξειδωτικού στρες.

Το οξειδωτικό στρες συμβάλλει σημαντικά στην ανδρική υπογονιμότητα καθώς αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους για τον κατακερματισμό του DNA των σπερματοζωαρίων, επηρεάζοντας τη φυσική σύλληψη και το αποτέλεσμα μεθόδων όπως η σπερματέγχυση και η εξωσωματική γονιμοποίηση.

Αίτια οξειδωτικού στρες

  • Κιρσοκήλη
  • Παχυσαρκία
  • Επιβλαβής συνήθειες (π.χ κάπνισμα, ναρκωτικές ουσίες)
  • Χρόνιες φλεγμονές της γεννητικής οδού
  • Μη ισορροπημένη διατροφή
  • Λευκοκυτταροσπερμία

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί τη μέθοδο NBT (Nitro Blue Tetrazolium) και βασίζεται στην ικανότητα της ουσίας NBT να δημιουργεί ένα αδιάλυτο στο νερό μπλε κρύσταλλο, (formazan) καθώς αντιδρά με τα κυτταρικά ιόντα υπεροξειδίου. To test μας δίνει 4 διαφορετικά επίπεδα συγκέντρωσης ανιόντων υπεροξειδίου και όσο μεγαλύτερο το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη και η συγκέντρωσή τους στο σπέρμα.

Κύλιση προς τα επάνω