Υπηρεσίες

Σπερμοδιάγραμμα

Το πρώτο βήμα στη διερεύνηση της ανρικής υπογονομότητας.

Σπερματέγχυση

Μέθοδος γονιμοποίησης χαμηλού κόστους και προετοιμασίας

Ανοσολογικός έλεγχος

Έλεγχος του σπέρματος για ανίχνευση αντισπερματικών αντισωμάτων

Βιοχημικός έλεγχος

Έλεγχος του σπέρματος για την ανίχνευση αποφράξεων

Μικροβιολογία σπέρματος

Έλεγχος μικροβίων στο σπέρμα με ενδεδειγμένες μεθόδους

Γενετικός έλεγχος

Η τελευταία τάση στον έλεγχος της ανδρικής γονομότητας

Τραχηλική βλέννη

Απαραίτητο μέρος της διερεύνησης της υπογονιμότητας του ζευγαριού

Έλεγχος του ενδομητρίου

Μοριακή εξέταση του μικροβιώματος τους ενδομητρίου

Κατάτμηση του DNA

Εξειδικευμένη εξέταση στο DNA του σπερματοζωαρίου

Κύλιση προς τα επάνω